Voor wie?

Het interventieprogramma, gebaseerd op het eerder door ons uitgevoerde en gesubsidieerde programma 'Fitness voor obesitas en (pre) diabetes' is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf 15 jaar met (ernstig) overgewicht en/of diabetes melitis type 2.

In Olst-Wijhe heeft ca. 51% van alle mensen overgewicht, waarvan 12% ernstig overgewicht met een BMI van meer dan 30 (Obesitas). Door onze aanpak binnen het programma is een fysieke beperking of aandoening meestal geen bezwaar. Er kan overleg met uw huisarts of specialist plaatsvinden of we kijken samen met een fysiotherapeut naar wat u fysiek aankunt. Het programma is in eerste instantie niet bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap of een persoonlijkheidsstoornis. Afhankelijk van de ernst van de beperking en geboden ondersteuning (denk hierbij aan begeleid wonen) kan deze laatste groep in een aantal gevallen wel deelnemen.

Gedurende het traject gaat u leren zelf de juiste beslissingen te maken, wij geven u de handvaten, tools en ondersteunen u met onze kennis. De benodigde tijd om te bewegen, uw inzet en drijfveer om te veranderen ligt echter bij u zelf. Wij pakken de onderliggende oorzaken van uw overgewicht aan en u dient wel bereid te zijn u hiervoor open te stellen. Het programma zal zeker confronterend voor u zijn, er zal een spiegel worden voorgehouden en u dient zelf stappen te ondernemen om te veranderen in uw handels- en denkwijze. Wilt en durft u dat aan? Wij wel, omdat we weten welke resultaten we met onze aanpak bereiken.

Dus....Bent u er klaar voor om uw leven voorgoed te veranderen en samen met ons de weg in te slaan naar een slankere, gezondere jij? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. U ontvangt dan uitgebreide informatie over ons programma, de werkwijze en de kosten.